Oudercommissie

Samen met ouders delen wij de zorg over hun kind(eren). Daarom vinden wij het belangrijk dat we goed samenwerken en open met elkaar communiceren. Wij zoeken enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor de belangen van alle ouder(s) en kind(eren) van kinderdagverblijf AnneMoon. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht AnneMoon te adviseren over: het pedagogisch beleidsplan; voedingsaangelegenheden; risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachtenregeling; prijs van de kinderopvang; kwaliteitsbeleid met betrekking tot aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Maar wij vinden het vooral belangrijk dat we weten wat er speelt bij de ouders. Waarover zijn ze tevreden en wat zouden ze eventueel liever anders zien? Heeft u een kind dat naar kinderdagverblijf AnneMoon gaat en heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie dat horen wij dit graag van u!

 

Wilt u contact opnemen met de huidige oudercommissie? Mail dan naar oc@kinderdagverblijfannemoon.nl