Onze werkwijze

Bij kinderdagverblijf AnneMoon richten we ons op de ontwikkeling van kinderen individueel. Kinderen zijn allemaal verschillend, ontwikkelen zich op een andere manier en op een ander tempo. Onze pedagogisch medewerkers spelen daar op in. In de babygroep en peutergroep  werken we een x aantal weken over een bepaald thema en daarin bieden we verschillende activiteiten aan. We gebruiken hiervoor veelal DoenKids, een online database met tal van activiteiten en ideeën. Door in kleinere groepjes met kinderen te spelen en activiteiten te doen, kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen uitdagen en bijdragen aan de ontwikkeling op eigen niveau. Hierbij worden de kinderen tot niets verplicht. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk mogen spelen, hierin zelf keuzes leren maken en zelfvertrouwen krijgen. Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen bij ons en dit doen we door onze zorg en begeleiding volledig op het kind aan te passen. 

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang vinden we het belangrijk dat ze de vrijheid hebben om na schooltijd te kiezen waar ze zich goed bij voelen. Voor de één kan dit juist actief zijn, voor de ander juist rustig. We proberen hierin zoveel mogelijk naar de kinderen te kijken en luisteren. We bieden ook hier activiteiten aan uit DoenKids maar laten dit zoveel mogelijk vrij.   

Hai! Ik ben Raai de kraai.

Bij AnneMoon is van alles te doen!

Jullie kunnen er lekker spelen en ontdekken.

Ik woon er ook!

 

Willen jullie samen met mij spelen?