Aanmelden / formulieren

U kunt zich via de mail info@kinderdagverblijfannemoon.nl aanmelden. Wij sturen u dan een link naar ons digitale aanmeldformulier. 

Na een aanmelding volgt een intakegesprek. Hierbij zult een brochure krijgen met alle informatie die u nodig heeft. Wilt u al eerder één van de volgende documenten inzien, neem dan contact op met ons.

  • pedagogisch beleidsplan
  • algemene voorwaarden
  • klachtenregeling

 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van uw inkomen, aantal uren opvang en aantal kinderen. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie. Daar kunt u ook lezen hoe u de toeslag aan kan vragen.

 

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u een registratienummer van het kinderdagverblijf nodig.

Voor de BSO is dit nummer 307740298.

Voor de dagopvang is dit nummer 178836564.

 

Inspectierapporten

De GGD onderzoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven. Hieronder de inspectierapporten van kinderdagverblijf AnneMoon.